Organisaties die streven naar een lagere stralingsbelasting

Belly Armor staat als organisatie niet alleen in haar streven naar een lagere stralingsbelasting in onze leefwereld. Onderstaande organisaties timmeren aan dezelfde weg.

België

www.beperkdestraling.org
Beperk de Straling is een groep van burgers die zich zorgen maakt over de exponentiële toename van de stralingsniveau's waaraan de bevolking wordt blootgesteld. Zij focussen meer bepaald op hoogfrequente microgolfstraling, uitgezonden door zendmasten (gsm, UMTS, Wimax, 4G, ...) en draadloze technologieën (WiFi, DECT, ...).


Nederland

www.stopumts.nl
StopUMTS informeert de bezoeker over vrijwel alles wat met de blootstelling van planten, dieren en mensen aan elektromagnetische velden (EMV) te maken heeft.


www.wirelessinfo.nl
Wireless Info bestaat uit een groep ouders, grootouders, leraren, wetenschappers en zakelijke professionals uit verschillende branches en met verschillende achtergronden. Ze geven informatie over de relatie tussen gezondheidsklachten en elektromagnetische straling. Daarbij proberen ze op transparante, onderbouwde en kritische wijze bedrijven, overheden en instellingen te wijzen op het feit dat men de gevaren van draadloze technologie bijzonder onderschat.


Verenigde Staten

www.bioinitiative.org
De Bio-initiative werkgroep vindt dat de huidige internationale blootstellingslimieten voor elektromagnetische velden burgers en werknemers niet voldoende beschermen. In het rapport geeft de werkgroep argumenten voor die mening en stellen ze voor om de limieten te verlagen.


Engeland

www.wiredchild.org
WiredChild is een liefdadigheidsinstelling gerund door een groep van bezorgde ouders, die anderen bewust wilt maken van de mogelijke risico's voor kinderen van de blootstelling aan straling van mobiele telefoons en andere draadloze technologie.