Dagelijkse straling is overal

De 21ste eeuw wordt gekenmerkt door de exponentiële toename van draadloze technologieën en communicatiemiddelen. Zó zijn er in 2014 in Europa naar schatting meer mobiele telefoonaansluitingen dan dat er mensen wonen. Zó is draadloos internet ingeburgerd in haast iedere woonkamer en heeft ieder gezin wel een laptop of tablet. Deze moderne technologieën bieden ons comfort en voordelen en zijn zelfs onmisbaar geworden in ons leven. Helaas zijn er naast alle positieve effecten ook steeds meer kritische geluiden. Onder andere over de mogelijk schadelijke invloeden van straling op onze gezondheid en die van onze kinderen. Maar wat is daar nu van waar?Wat is straling?

Straling is energie die zich verplaatst door de ruimte of door materialen zonder dat er sprake is van direct contact. Men onderscheid 2 soorten straling: niet-ioniserende straling (met lage energie) en ioniserende straling (met hoge energie).

Welke zijn de stralingsbronnen?

De laatste decennia is het aandeel van niet-ioniserende straling drastisch toegenomen en worden we voortdurend blootgesteld aan straling afkomstig van diverse bronnen. Hierbij een overzicht van de meest voorkomende stralingsbronnen.

Gezondheidsrisico's tijdens de zwangerschap

Er is meer en meer bezorgdheid over wat deze toenemende straling op lange termijn voor ons zal betekenen. Vooral baby's en jonge kinderen zijn de meest kwetsbare groep. Hierbij een overzicht van de meest besproken gezondheidsrisico's.

Overheidsbeleid en voorzorgsprincipe

Veel gezondheidsspecialisten en overheden raden reeds aan om uit te gaan van het ‘voorzorgsbeginsel’, tot we meer weten over de risico’s die aan straling zijn verbonden. Lees hier meer over wat overheden ondernemen.

Tips om de blootstelling aan straling te verminderen

Hierbij enkele tips om op een eenvoudige mannier onze blootstelling aan straling aanzienlijk te doen verminderen zonder hierbij echt te moeten inboeten op het gemak dat de moderne technologie ons biedt.

Onderzoeken naar schadelijke effecten van straling

We beschikken over steeds meer bewijzen dat straling nadelige effecten op de gezondheid heeft. Hierbij een overzicht van de belangrijkste onderzoeken.

Publicaties en video's over straling

Regelmatig komen de gevaren van elektromagnetische straling in de media uitvoerig ter sprake. Hierbij een overzicht van actuele publicaties en interessante video's.